"Share ideas and inspiration"

26.2.2024

Je velmi lehké se ztratit ve vlastních myšlenkách a v poslední době jsem měl pocit, že se mi to děje. Tolik impulsů zvenku, roztříštěná pozornost, malé soustředění.

Ještě víc jsem si začal dávat věci na papír. Vypsat myšlenky z hlavy a podívat se na ně z nadhledu. Vyprázdnit hlavu. Skvělá věc, všichni o ni víme a funguje. Prosím neberte tento text jako self made bulshit poučku. Spíš sdílím svou vlastní zkušenost. Všichni máme plné knihovny těchto knížek, všechno bylo už řečeno a napsáno.

Trvalo mi rok, než ze mě vypadla věta „Share ideas a inspiration“. Sdílet myšlenky a inspiraci. Je v ní řečeno všechno, co děláme a chceme dělat. Nevíte, jestli se věnujeme vínu, nebo vyrábíme např. betonová umyvadla. Ta obecná rovina je pro mě důležitá, opět se postavit nad víno a najít naše poslání.

Sdílení je něco, co má budoucnost a je trvale udržitelné. Měl jsem to štěstí v životě, že ve většině případů mi bylo odpovězeno na to, na co jsem se zeptal. Snažím se chovat stejně. Inspiruje mě spoustu lidí a pokud můžu, snažím se to dělat taky. Dávat věci do pohybu. Pokud chcete být dobrým leaderem, musíte být dobrým followerem. Sdílení funguje oběma směry. Směrem k nám a směrem ven. Musí být vyvážené, tak jako všechno v přírodě a kolem nás.

Abych dospěl k této formulaci, která nás definuje, musel jsem si položit otázky. Kdo jsme? Co děláme? Proč to děláme? V čem jsme dobří a proč? Pro koho tu jsme? Z odpovědí na tyto otázky vznikl náš mission statement:

"Share ideas and inspiration."

Vracíme se zpátky na začátek, hledáme cesty, bavíme se u toho a o tuto zábavu se dělíme. To je to, co chceme dělat. Mimo to prodáváme víno. Ale toto všechno stojí nad tím.

Na misi navazuje vize, která popisuje náš směr a dlouhodobější cíle. Rozdělil jsem si ji do čtyř částí:

1) Terroir – Reflektovat lokalitu a dostat ji na vinařskou mapu světa

2) Rostlina a půda – Hospodařit s respektem a rozumem. Vytvořit harmonický celek s minimem externích vstupů. Udržovat půdu a krajinu živou

3) Víno – prostřednictvím vína šířit dobrou energii, radost a myšlenky

4) Lidé a okolí – Udržitelný tým interní, udržitelný tým zákazníků. Udržitelné vztahy s ostatními. Prospívat okolí a lokalitě, kde žijeme. Dávat pomoc a respekt.

Posledním bodem jsou hodnoty, které jsou pro nás důležité.

- transparentnost

- slušnost

- inovace

- zaměření na detail

- zvládnuté řemeslo

Všechno to zní strašně jednoduše a samozřejmě, nyní když to vidím. Opravdu jsem se ale během přemýšlení nad těmito věcmi dostal do momentu, kdy jsem měl pocit, že není možné se posunout dál.

Mým způsobem komunikace je víno a pokud se něco neztotožňuje s naším mission statementem, je to něco, v čem nechceme pokračovat a trávit tím čas. Díky tomuto přístupu se můžeme zbavovat nánosů a brousit diamant. Ořezávat naši skladbu tak, aby byla pořád skvělá, ale nebylo tam nic navíc.

To je náš plán pro rok 2024. Pro život, pro víno. Udělat si svůj mission statement bych doporučil všem. Omezit se v určitých ohledech. Protože pak můžou vznikat ty nejlepší věci.

Shopping cart

Nákupní košík

Dokončit objednávku