Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu www.nestarec.cz a Prodávajícím je obchodní společnost MILAN NESTAREC s.r.o., se sídlem Záhumní 449, 691 01 Moravský Žižkov, IČO: 066 76 553, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 103518.

Zákazníkem je každá osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.nestarec.cz. Prodávající a Zákazník společně tvoří Smluvní strany kupní smlouvy.

Nákup v internetovém obchodě je povolen pouze osobám starším 18 let. Prodávající je oprávněn tuto skutečnost ověřit a za tímto účelem si vyžádat osobní údaje Zákazníka. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje a zaručuje, že s tímto postupem souhlasí a zároveň je osobou starší 18 let. Pokud Zákazník uvede nepravdivý údaj, vědomě uvádí Prodávajícího v omyl a závažným způsobem porušuje podmínky kupní smlouvy.

Povinností obou smluvních stran je řídit se Obchodními podmínkami jako součástí kupní smlouvy.

Odesláním objednávky Prodávajícímu Zákazník potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, bezvýhradně s nimi souhlasí a má vůli jimi být vázán.

Doprava a způsoby platby

Objednávka je splatná v okamžiku odeslání, a to platební kartou, Apple Pay nebo dalšími metodami dostupnými přes platební bránu Stripe.

K ceně zakoupeného zboží je Zákazníkovi naúčtováno též poštovné ve výši odvíjející se od počtu a objemu lahví a cílové destinace. Minimální objednávka není stanovena, zákazník však vždy hradí poštovné za celý karton, i v případě objednávky nižšího než kartonového množství lahví. Kompletní ceník a další detaily dopravy najdete tady.

Zboží je expedováno bez zbytečného odkladu; o jeho odeslání vás budeme informovat emailem.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky. Podmínky odstoupení jsou následující:

Zákazník o odstoupení musí informovat Prodávajícího nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy zaslaného na adresu store@nestarec.cz.

Zákazník musí vrátit zboží, od jehož koupě odstupuje, na adresu Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž zajistí, aby se zbožím bylo nakládáno s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a nebyla tak snížena jeho hodnota. Zákazník ponese náklady za navrácení zboží.

Nárok na vrácení zboží má zákazník pouze v případě, že se jedná o nepoužité zboží, tedy originálně uzavřenou láhev s nepoškozeným uzávěrem i etiketami. Podmínka nepoužitého zboží se vztahuje i na dárkové balení, kdy je balení považováno za součást zboží a zboží musí být při vrácení v původním dárkovém obalu a kompletní.

Následně bude Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zaslán dobropis a celá částka, včetně poštovného, bude poukázána na bankovní účet zákazníka. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

Reklamace

Zákazník je oprávněn reklamovat zboží, neobdržel-li jej v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu (zaslaný na adresu email viz výše). Pro uplatnění reklamace je Zákazník povinen doručit reklamované zboží Prodávajícímu.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Reklamovat nelze zboží pouze na základě skutečnosti, že bylo poškozeno při dopravě od Prodávajícího k Zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností Zákazníka je zkontrolovat při převzetí zboží stav kartonu. Pokud je obal porušený, promočený či neodpovídá uvedená váha balíku, je doporučeno balík od přepravce nepřevzít a vrátit nazpět. Reklamaci u přepravce zařídí Prodávající.

Plné znění Obchodních podmínek ke stažení:

Shopping cart

Nákupní košík

Dokončit objednávku